Microsoft Dynamics 365: Dynamics Dynamics: Huijauslehti

Microsoft Dynamics 365 on yritystason älykkäiden pilvipohjaisten sovellusten sarja. Ohjelmistopino yhdistää ERP- ja CRM-sovellukset ja integroi ne Azureen ja Microsoft 365:een.

” data-credit=”Illustration: Lisa Hornung/iStockPhoto”>dynamics-365 logo

Kuvitus: Lisa Hornung/iStockPhoto

Vaikka kaikki toimisi sujuvasti, yrityksen johtaminen kaikkine liikkuvine osineen, tietovirtoineen, analytiikoineen ja ihmisineen on vaikeaa, aikaa vievää ja elintärkeää yleisen menestyksen kannalta. Kun yritys saavuttaa tietyn koon, sen on otettava käyttöön järjestelmiä, jotka auttavat automatisoimaan ja yksinkertaistamaan toiminnan hallintaa. Yritykset valitsevat yhä useammin pilvipohjaiset toiminnanohjaus- (ERP) ja asiakassuhteiden hallintajärjestelmät (CRM), kuten Microsoft Dynamics 365.

Pähkinänkuoressa Microsoft Dynamics 365 on ERP- ja CRM-sovellusten kokonaisuus. Kukin moduuli auttaa yrityksiä valvomaan, käsittelemään ja analysoimaan tavanomaisen liiketoiminnan aikana syntyviä operatiivisia tietoja, jotta päätöksentekijöillä on saatavilla asiaankuuluvaa ja käyttökelpoista tietoa silloin, kun he sitä tarvitsevat. Kukin yritys valitsee moduulit, jotka tyydyttävät sen tarpeet, mikä tarkoittaa, että Microsoft Dynamics 365:n ja minkä tahansa työkalun on oltava riittävän joustava, jotta se soveltuu monille erilaisille liiketoimintayksiköille.

KATSO: Microsoft Dynamics 365: (ilmainen PDF) (TechRepublic)

Mikä on Microsoft Dynamics 365?

Dynamics 365 on Microsoftin yleisnimitys yritystason älykkäiden liiketoimintaan liittyvien sovellusten kokonaisuudelle. Dynamics 365:n ERP-ratkaisuosa sisältää talous-, kirjanpito- ja käyttöohjelmistot. Dynamics 365:n CRM-osa sisältää myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ohjelmistoja. Kaikki Dynamics 365:n ohjelmistot on suunniteltu integroitaviksi Microsoft 365:n tuottavuussovellussarjan kanssa, ja kaikki sovellukset hyödyntävät pilviteknologiaa.

KATSO: Microsoft Dynamics 365: Miten voit hyödyntää big dataa oppiaksesi enemmän asiakkaistasi (TechRepublic)

Miksi Microsoft Dynamics 365 on tärkeä?

Saavutettuaan tietyn koon, joka mitataan työntekijöiden lukumääränä tai liiketoimien määränä, yritykset kokevat usein paljon tehokkaammaksi integroida kaikki hallintaohjelmistonsa osastojen, toimialojen ja toimipisteiden välillä. Microsoft Dynamics tarjoaa tällaisen integroidun johtamisohjelmistokokonaisuuden pilvipalvelussa, jossa sovellusmoduuleja voidaan lisätä ja vähentää tarpeen mukaan ja pääsy voidaan sallia kenelle tahansa mistä tahansa.

Nykyaikaisille yrityksille, jotka toimivat digitaalisen muutoksen aikakaudella, kyky käsitellä liiketoimia, kerätä tietoja ja hallita liiketoimintapäätöksiä Dynamics 365:n kaltaisen integroidun järjestelmän avulla voi tarjota kilpailuetua. Pilvipohjaisena järjestelmänä yritykset voivat hyödyntää tekoälyä (AI), hahmontunnistusta, tietojen visualisointia ja muita digitalisointityökaluja saadakseen tietoa liiketoiminnasta, joka muuten saattaisi jäädä piiloon.

KATSO: Dynamics 365: Tämä uusi ominaisuus voi auttaa tekemään lopun toisesta suuresta liiketoiminnan päänvaivasta. (TechRepublic)

Mitä sovellusmoduuleja Microsoft Dynamics 365:ssä on saatavilla?

Microsoft Dynamics 365:een liittyvät sovellusmoduulit sisältävät lähes kaikki mahdolliset hallintatoiminnot, joita tarvitaan nykyaikaisen yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen. Tähän Microsoftin yrityssovellukseen on saatavilla erilaisia paketteja ja hinnoittelusuunnitelmia, ja kunkin yksittäisen yrityksen on valittava, mitkä ohjelmistomoduulit vastaavat sen tarpeita.

Microsoft Dynamics 365 -ohjelmistomoduuleihin kuuluvat mm:

Älykäs myynti ja markkinointi

 • Myynti
 • Markkinointi
 • Asiakasymmärrys

Ennakoiva asiakaspalvelu

 • Asiakaspalvelu
 • Kenttäpalvelu
 • Asiakaspalvelun oivallukset

Verkottunut kenttäpalvelu

 • Kenttäpalvelu
 • Asiakasymmärrys
 • Etäavustus

Nykyaikainen talous ja toiminta

 • Rahoitus
 • Toimitusten hallinta
 • Henkilöstöhallinto

Verkottunut kaupankäynti

 • Kauppa
 • Petostentorjunta
 • Asiakasymmärrys

Jotta yrityksen sovelluskehittäjät voisivat integroida toimintoja koko organisaatiossa, Microsoft on sisällyttänyt mukaan myös Power Platform-sovellussarjan. Näiden sovellusten avulla yritykset voivat visualisoida tietoja, tunnistaa trendejä ja välittää näitä tietoja koko organisaatiossa. Mukana on moduuli, joka automatisoi dataprosesseja, ja toinen moduuli, jonka avulla kehittäjät voivat luoda virtuaalisia agentteja.

KATSO: Kaikki TechRepublicin huijauslomakkeet ja fiksujen ihmisten oppaat

Microsoft Power Platform sisältää mm:

 • Power BI
 • Power Apps
 • Power Automate
 • Power Virtual Agents

Suuri osa Dynamics 365:n tukemiseen tarvittavasta pilvi-infrastruktuurista on Microsoft Azuren tarjoamaa. Dynamics 365:n toiminnallisen luonteen täydentämiseksi kaikki ohjelmistomoduulit integroituvat Microsoft 365 -tuottavuuspaketin sovelluksiin.

KATSO: Parhaat CRM-ohjelmistopalvelut pk-yrityksille (TechRepublic)

Ketkä ovat Microsoft Dynamics 365:n kilpailijoita?

Vain harvat Dynamics 365:n kilpailijat tarjoavat sekä ERP- että CRM-ohjelmistomoduuleja, joten kilpailurajat vedetään tyypillisesti näiden linjojen mukaan. Merkittäviä Microsoft Dynamics 365:n kanssa ERP-ratkaisujen markkinoilla kilpailevia toimittajia ovat mm:

 • Oracle Cloud ERP
 • Sage Intacct
 • Workday Financial Management
 • QuickBooks Desktop Enterprise
 • Zoho Books
 • FreshBooks

Merkittäviä Microsoft Dynamics 365:n kanssa CRM-ratkaisujen markkinoilla kilpailevia toimittajia ovat mm. seuraavat:

 • Salesforce CRM
 • HubSpot CRM
 • Daylite
 • Freshworks
 • Apptivo
 • Zoho CRM

Microsoftin kanssa kilpailevat toiminnanohjauksen markkinoilla myös kymmenet pienemmät ERP- ja CRM-palveluiden pilvipalvelutoimittajat.

KATSO: Uusi pk-yrityspino (ZDNet/TechRepublic-erikoisartikkeli) | | ZDNet/TechRepublic Lataa ilmainen PDF-versio (TechRepublic)

Miten hankin Microsoft Dynamics 365:n ja mitä se maksaa?

Microsoft Dynamics 365 on saatavilla nyt. Yrityssovellusten kokonaisuutta päivitetään, hiotaan ja parannetaan jatkuvasti. Hinnoittelusuunnitelmat voivat muuttua, mutta kesäkuun 2021 hinnoittelurakenne on esitetty taulukossa A.

Taulukko A-Microsoft

Myynti

Myynti

Käyttäjän ensimmäisen Dynamics 365 -sovelluksen hinta

Käyttäjän seuraavan kelpoisuusehdot täyttävän Dynamics 365 -sovelluksen hinta.

Myynnin ammattilainen

65 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi

20 dollaria käyttäjältä/kuukausi

Myynti Enterprise

95 dollaria käyttäjältä/kuukausi

$20 per käyttäjä/kuukausi

Myynti Premium

$135 per käyttäjä/kk

$135 per käyttäjä/kk

Microsoft Suhdemyynti

$162 per käyttäjä/kuukausi

$162 per käyttäjä/kuukausi

Asiakasymmärrys

Alkaen 1 500 dollaria per vuokralainen/kuukausi

Alkaen 1 000 dollaria per vuokralainen/kuukausi

Asiakkaan ääni

200 dollaria 2 000 kyselyvastausta kohden vuokralaisen/kuukaudessa

200 dollaria 2 000 kyselyvastauksesta vuokralaista kohti kuukaudessa.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Käyttäjän ensimmäisen Dynamics 365 -sovelluksen hinta

Käyttäjän seuraavan hyväksyttävän Dynamics 365 -sovelluksen hinta.

Asiakaspalvelun ammattilainen

50 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi

20 dollaria käyttäjältä/kuukausi

Asiakaspalvelu Enterprise

95 dollaria käyttäjältä/kuukausi

$20 per käyttäjä/kk

Virtuaaliagentti asiakaspalveluun

Alkaen $1,000 per vuokralainen/kuukausi

Alkaen 1,000 dollaria per vuokralainen/kuukausi

Asiakasymmärrys

Alkaen 1 500 dollaria/vuokralainen/kuukausi

1 000 dollaria/vuokralainen/kuukausi

Asiakkaan ääni

200 dollaria 2 000 kyselyvastauksesta per vuokralainen/kuukausi.

200 dollaria 2 000 kyselyvastauksesta vuokralaista kohti kuukaudessa.

Kenttäpalvelu

Kenttäpalvelu

Käyttäjän ensimmäisen Dynamics 365 -sovelluksen hinta

Käyttäjän seuraavan Dynamics 365 -sovelluksen hinta.

Kenttäpalvelu

95 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi

20 dollaria käyttäjältä/kuukausi

Etäavustus

65 dollaria käyttäjältä/kuukausi

$20 per käyttäjä/kuukausi

Oppaat

$65 per käyttäjä/kuukausi

$65 per käyttäjä/kuukausi

Asiakasymmärrys

Alkaen 1,500 dollaria per vuokralainen/kuukausi

Alkaen 1,000 dollaria per vuokralainen/kuukausi

Asiakkaan ääni

200 dollaria 2 000 kyselyvastausta kohden vuokralaista kohti kuukaudessa.

200 dollaria 2 000 kyselyvastauksesta vuokralaista kohti kuukaudessa.

Talous

Rahoitus

Käyttäjän ensimmäisen Dynamics 365 -sovelluksen hinta

Käyttäjän seuraavan Dynamics 365 -sovelluksen hinta.

Rahoitus

180 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi

30 dollaria käyttäjältä/kuukausi

Business Central Essentials

70 dollaria käyttäjältä/kuukausi

$70 per käyttäjä/kuukausi

Business Central Premium

$100 per käyttäjä/kuukausi

$100 per käyttäjä/kuukausi

Toiminnot

Toiminnot

Käyttäjän ensimmäisen Dynamics 365 -sovelluksen hinta

Käyttäjän seuraavan Dynamics 365 -sovelluksen hinta.

Toimitusketjun hallinta

180 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi

30 dollaria käyttäjältä/kuukausi

Projektitoiminnot

120 dollaria käyttäjältä/kuukausi

$30 per käyttäjä/kuukausi

Business Central Essentials

$70 per käyttäjä/kk

$70 per käyttäjä/kuukausi

Business Central Premium

$100 per käyttäjä/kuukausi

$100 per käyttäjä/kuukausi

Kauppa

Commerce

Käyttäjän ensimmäisen Dynamics 365 -sovelluksen hinta

Käyttäjän seuraavan Dynamics 365 -sovelluksen hinta.

Commerce

180 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi

30 dollaria käyttäjältä/kuukausi

Petostentorjunta

1 000 dollaria per vuokralainen/kuukausi

1,000 dollaria per vuokralainen/kuukausi

Asiakastiedot

Alkaen 1 500 dollaria/vuokralainen/kuukausi

1 500 dollaria/vuokralainen/kuukausi

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto

Käyttäjän ensimmäisen Dynamics 365 -sovelluksen hinta

Käyttäjän seuraavan Dynamics 365 -sovelluksen hinta.

Henkilöstöhallinto

120 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi

30 dollaria käyttäjältä/kuukausi

Oppaat

65 dollaria käyttäjältä/kuukausi

$65 per käyttäjä/kuukausi

Asiakkaan ääni

200 dollaria 2000 kyselyvastausta kohden vuokralaista kohti/kuukausi.

200 dollaria 2 000 kyselyvastauksesta vuokralaista kohti kuukaudessa.

Uusi julkaisuaalto saatavilla

Microsoft Dynamics 365:n uusi julkaisuaalto tuli saataville huhtikuussa 2021. Tämä julkaisuaalto sisältää ominaisuuspäivityksiä ja optimointiparannuksia kaikkiin Microsoft Dynamics 365 -tuotteisiin, ja siinä painotetaan mobiiliominaisuuksien parantamista, uusien tiedustelulähteiden lisäämistä ja yhteistyön tehostamista Microsoft Teamsin avulla.

Katso myös