Pankkiohjelmistojen toiminta ja historia

Jotta ymmärrettäisiin, mihin pankkiohjelmisto tarkasti viittaa, täytyy käydä läpi keskustelun historia, joka käytiin kauan ennen tietokoneita ja Internetiä. Asia on edelleen erittäin tärkeä ja jatkuu edelleen. Tärkein ero on, että vaikka Internet auttoi tekemään reseptikirjan, se teki paljon enemmän kuin vain.

Historiaa

1980-luvulla pankkitoiminnassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Aluksi luotiin henkilökohtainen tietokone, jonka avulla ihmiset pystyivät luomaan kirjanpitoja, tallentamaan tilinumeroita ja tekemään kaikenlaisia ​​muita erittäin aikaa vieviä tehtäviä. Pankkitoiminta oli edelleen erittäin aikaa vievää, mutta se oli myös erilaista; se oli räätälöity ja antoi ihmisille mahdollisuuden tehdä se kodin mukavasti.

Sitten 1990-luvulla otettiin käyttöön Internet, jonka avulla ihmiset saivat keskitettyä tietoa mistä päin maailmaa tahansa. Tällä kertaa sitä kutsuttiin tietotekniikaksi ja se antoi ihmisten lukea huomattavia määriä tietoa mistä päin maailmaa tahansa. Tämä antoi pankeille ja muille yrityksille mahdollisuuden siirtyä pois perinteisestä tekniikasta ja siirtyä nykyaikaan.

Pankkitekniikka oli tulossa 90-luvun loppupuolelle, mikä aiheutti melko paljon huolta, koska tekniikasta vastuussa olevia käsiä oli vähemmän. Sen sijaan tekniikkaa hallitsivat suurelta osin suuret yritykset, jättäen monet pienet yritykset taakseen.

Tämä on edelleen ajankohtainen asia; ja se aiheuttaa monia ongelmia sekä laajakaistan nopeuden saatavuuden että luotettavuuden muodossa. Yksi tärkeimmistä syistä laajakaistan saatavuuteen ja luotettavuuteen on puuttunut, koska monet yritykset eivät ole valmistaneet omia tietokoneitaan ja palvelimiaan, mikä tarkoittaa, että niillä ei ole hallintaa tekniikasta.

Kilpailu kovenee Unixin myötä

Monilla suuryrityksillä ei ole tarvittavaa tekniikkaa kilpailemaan modernissa tekniikassa. Pienyritykset eivät myöskään hallitse tekniikkaa. Tämä on yksi syy siihen, että hyvin monet yritykset ottavat käyttöön ”ocol” -järjestelmän tai -järjestelmän, jolla varmistetaan tekniikan asianmukainen hallinta. Suurimmat yritykset, joilla on varaa omiin tietokoneisiinsa ja palvelimiinsa, käyttävät UNIX-nimistä palvelinjärjestelmää.

Pienet yritykset voivat usein jäädä yrityspaketin ulkopuolelle yksinkertaisesti kahdesta asiasta: 1) niiden tekninen infrastruktuuri on vähemmän kehittynyt 2) Yrityksen rakenteeseen tehdään muutoksia, jotka aiheuttavat taloudellisia menetyksiä

Unixin kehitys ja BBS

Unix-vesiputousarkkitehtuurien tai UNIX-taulukoiden kehittäminen tapahtui laajamittaisesti ja oli hyvin suunniteltu. Todettiin, että yritykset voisivat ohittaa UNIX-taulukoiden luomisen ja silti käyttää niitä tehokkaasti. UNIX-taulukoiden hyödyntäminen on ollut suuressa määrin verrannollista yrityksen etsimien vahinkojen tai kustannussäästöjen määrään.

Esimerkiksi useita UNIX-taulukon lähteitä on ostettavissa. Yritykset voivat ostaa nämä huomaamatta kaikkia mahdollisia hyötyjä, kunnes on liian myöhäistä. Kukin hakemistorakenne kuvaa kerroksen tekniikkaa, joka on läsnä, kun ohjelmaa suoritetaan. On binääri-, verkko-, Unix-, Microsoft-, Linux- ja Solaris-taulukoita, ja kukin näistä kuvaa erillisen suoritettavan tietokoneen toiminnan tyypin.

BBS-hallinnossa on monia eri tasoja. Jotkut yritykset käyttävät UNIX-järjestelmänhallintajärjestelmää. On monia, jotka käyttävät BSD-hallintaa. Yleensä näitä ”omia” käytetään pienissä yrityksissä henkilökohtaisina ratkaisuina ohjelmistotarpeisiin. On myös niitä, jotka korvaavat yrityksen hallinnon toisella järjestelmällä, mikä antaa liiketoiminnan kehittyä ilman suuryritysten stressiä.